porn videos xxx videos

+48 506 108 270

 

biuro@zaproszeniawilan.pl

 

 

 

 

 

porn videos online Sex video chat online

Siedziba firmy

adres ZaproszeniaWilan
87-800 Włocławek
telefon

kom.:506 108 270

Współpracujemy

Regulamin

 

 

Regulamin sklepu ZaproszeniaWilan


Najważniejsze punkty regulaminu:

  • Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej DPD lub Paczkomatów INPOST.
    Dowód zakupu (faktura) jest dołączany do przesyłki.
  • Firma WILAN nie wystawia faktur VAT.
  • Firma prowadzi sprzedaż wyłącznie wysyłkową.
  • Za zakupy w sklepie należy zapłacić przelewem na konto bankowe.
  • Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 

I Warunki ogólne

 

1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady, warunki oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Mariolę Wilczyńską, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Wilan Mariola Wilczyńska, ul. Słowackiego 1/76 87-800  Włocławek, Polska, NIP: 8881231961, REGON: 365478753, tel: +48 506 108 270 (po godzinie 14.00) za pośrednictwem strony internetowej www.zaproszeniawilan.pl.

2. Wszelkie prawa do Strony Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

3. Zabronione jest wykorzystywanie Strony Sklepu Internetowego przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

4.Sklep realizuje zamówienia krajowe i zagraniczne.

5. Zakup poprzez stronę www.zaproszeniewilan.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

 

 

II Procedura składania zamówienia.

 

1.Zamówienia można dokonać poprzez allegro, przez formularz kontaktowy lub przez wysłanie zamówienia na adres  biuro@zaproszeniawilan.pl .

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie sprzedającemu danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, akceptacja projektu oraz dokonanie wpłaty na konto.

3. Zamówienie za pomocą strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Wilan zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

5. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (np. nieistniejący e-mail)  nie będą rozpatrywane z powodu braku kontaktu z kupującym.

6. Firma Wilan  zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

7. Ceny towarów znajdujących się na stronie www.zaproszeniawilan.pl:

- są podane w cenach brutto i określone są w złotych polskich;

- nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli adres dostawy jest poza terytorium Polski;

- nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy.

8. Firma Wilan nie wystawia faktur VAT.

9. Firma prowadzi jedynie sprzedaż wysyłkową.

 

 

III Procedura realizacji zamówienia

 

1.  Kroki realizacji

a) Po otrzymaniu od Państwa wiadomości zawierającej wszystkie niezbędne dane do stworzenia produktu (czcionka, wstążka, personalizacja itp) w ciągu 24 godzin od momentu jej dostarczenia na naszą skrzynkę mailową przygotowujemy komputerowy projekt i wysyłamy go do akceptacji na e-mail Zamawiającego. 

b) Jeśli klient wybrał opcję zaproszeń z personalizacją:

- Imiona i Nazwiska gości powinny być odmienione tak, aby pasowały do treści zaproszeń, np:... zapraszamy Pawła Nowaka z osobą towarzyszącą;

- Jeśli na zaproszeniach mają być wydrukowane zwroty Sz.P. , ks., lub inne należy je dopisać przy odpowiednich nazwiskach;

- listę z personalizacją można przesłać w dowolnym formacie, z zachowaniem zasady jedna linijka tekstu- jedno zaproszenie.

c) Czekamy na akceptację projektu lub ewentualne poprawki. (e-mailem). Poprawiony projekt nadsyłamy w drugim dniu od momentu ich wskazania. 

d) Jeśli ilość podanych osób do personalizacji jest mniejsza niż ilość zaproszeń, 
pozostałe zaproszenia traktujemy jako niespersonalizowane 
i pozostawiamy w nich wolne miejsce do ręcznego wypisania zapraszanej osoby. 

e) Po zatwierdzeniu przez Kupującego projektu sprzedający przesyła kupującemu mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia  oraz informację zawierające ilość produktów, ostateczną cenę i dane do dokonania płatności na konto bankowe.

Po dokonaniu przelewu środków pieniężnych na konto, sprzedający potwierdza mailowo lub telefonicznie dokonanie płatności, a zamówienie zostaje skierowane do realizacji.

f) Moment e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna - sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.

g) Nie ma  możliwości rezygnacji z zaproszeń wykonywanych na indywidualne zamówienie po zaakceptowaniu projektu i dokonaniu wpłaty na konto,

h) Nie odpowiadamy za błędy po zaakceptowaniu projektu - proszę dokładnie sprawdzać akceptowany projekt oraz personalizację. Akceptacja projektu jest dla nas jednoznaczna z tym, że Państwo życzą sobie, aby zaproszenia zostały wykonane z taką treścią, jaką otrzymali w akceptowanym projekcie.

i) Termin realizacji to zazwyczaj 5-14 dni roboczych plus dostawa. Zastrzegamy maksymalny termin 16 dni roboczych, w przypadku wystąpienia problemów technicznych lub opóźnienia dostawy materiałów od naszych dostawców, o takiej sytuacji niezwłocznie Państwa poinformujemy. 

Termin realizacji zamówienia to termin, który biegnie od dnia otrzymania środków pieniężnych na konto sprzedającego.

j) Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej DPD lub Paczkomatu INPOST. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy.

k) Warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.

l) Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika firmy kurierskiej.

ł) Klient ma prawo żądać od kuriera spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

m) Dowód zakupu (faktura) jest dołączany do przesyłki.

n) W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną, ustalając ponownie  termin i koszt Dostawy.

o­­­) Za zakupy w sklepie można zapłacić przelewem na rachunek bankowy. 

 


Towar wysyłany jest po wpłynięciu należnej kwoty na rachunek bankowy.

 

IV. Zwroty towaru i reklamacje

 

1. Cały asortyment wykonywany jest na indywidualne zamówienie klienta więc zgodnie z ustawą nie podlega zwrotowi:

 2. Reklamacje przyjmujemy w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia nadania przesyłki przez naszą firmę.  W przypadku uznania reklamacji, wysyłka następuje na nasz koszt.

Reklamacji nie podlegają: 
- wielkość i czytelność czcionki (projekt dostosowywany jest do wielkości zaproszenia, wszelkie wątpliwości dotyczące projektu należy wyjaśnić przed jego akceptacją) 
- odcień koloru (w zależności od indywidualnych ustawień monitora ten sam kolor może wyglądać inaczej) 
-"sztywność papieru" (gramatura) zawsze podajemy gramaturę określoną przez producenta papieru. 
-błędy w tekście wynikające z Państwa pomyłki. 

Akceptacja projektu jest jednoznaczna z tym, że Państwo życzą sobie, aby zaproszenia zostały wykonane z taką treścią, jaką otrzymali w akceptowanym projekcie.

 

V. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez firmę Wilan oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia.

2. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej - w powitaniu.

3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd.

 

porn videos porn videos online
© 2013 by WILAN. Wszelkie prawa zastrzeżone. projektowanie stron www
xxx videos
back to top
Facebook